XI Wojewódzki Konkurs Matematyczny
„W Świecie Matematyki”
im. Prof. Włodzimierza Krysickiego

Regulamin

Harmonogram

Formularz zgłoszeniowy

Pełna nazwa szkoły:

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej:

Adres e-mail osoby zgłaszającej:

Czy któryś z uczniów zgłaszanej szkoły był laureatem poprzedniej edycji konkursu?

Tak

Nie

Pierwszy uczestnik:

Imię i nazwisko:

Opiekun*:

Adres e-mail:

Drugi uczestnik:

Imię i nazwisko:

Opiekun*:

Adres e-mail:

Trzeci uczestnik:

Imię i nazwisko:

Opiekun*:

Adres e-mail:

Czwarty uczestnik:

Imię i nazwisko:

Opiekun*:

Adres e-mail:

Piąty uczestnik**:

Imię i nazwisko:

Opiekun*:

Adres e-mail:

Szósty uczestnik**:

Imię i nazwisko:

Opiekun*:

Adres e-mail:

Siódmy uczestnik**:

Imię i nazwisko:

Opiekun*:

Adres e-mail:

* Dotyczy przypadków, kiedy opiekunem jest ktoś inny, niż osoba zgłaszająca

** Możliwość zgłoszania siedmiu uczestników przysługuje wyłącznie szkołom, których uczniowe byli laureatami
miejsc 1-3 w poprzedniej edycji Konkursu (szczegóły w regulaminie).

Przesyłając niniejsze zgłoszenie wyraża się zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.).

Partnerem XI Konkursu Matematycznego im. Prof. Włodzimierza Krysickiego jest Województwo Łódzkie

Promuję łódzkie